Uchwały / komunikaty - SHiUK

Idź do spisu treści

Menu główne

Uchwały / komunikaty

WYŚCIGI > Z kraju

UCHWAŁY ZARZĄDU
_____________________________________________________________________________

Ze względu na ochronę dóbr osobistych Zarząd SHiUK postanowił o niepublikowaniu uchwał personalnych. Zainteresowane osoby są informowane na bieżąco.
_____________________________________________________________________________


Uchwała nr 2 z dnia 10.01.2018
Najważniejsze wyścigi sezonu (Derby, Mistrzostwa Polski, Nagroda Cheval Francais) rozgrywane będą w terminach wynikających z kalendarza wyścigowego organizatorów wyścigów konnych.

_____________________________________________________________________________


Uchwała nr 3 z dnia 20.10.2017
Klacz, która zwycięży w Nagrodzie Cheval Francais 2017 otrzyma bon na bezpłatne krycie ogierem KLEYTON.

_____________________________________________________________________________


Uchwała nr 1 z dnia 19.06.2017
Za przygotowanie i przedłożenie organizatorowi planu wyścigowego na dany rok odpowiedzialny jest Zarząd, który do współpracy
przy jego budowie każdorazowo zaprasza osoby z grona właścicieli kłusaków.
Przy budowie planu pod uwagę mogą być brane następujące kryteria: suma nagród zdobytych w karierze życiowej, wyniki poprzedniego sezonu, wyniki bieżącego sezonu.
Stałymi elementami planów wyścigowych na dany rok są:

  • Mistrzostwa Polski - sierpień

  • Derby - wrzesień

  • Nagroda Cheval Francais - październik


W planie
na każdy rok muszą znaleźć się także gonitwy dla młodych 2- i 3-letnich koni.

Uchwała nr 2 z dnia 19.06.2017
Osob
y z ramienia SHiUK odpowiedzialne za tworzenie planów wyścigowych bezwzględnie zobowiązane do uzyskania akceptacji swoich propozycji przez większość członków Zarządu SHiUK zanim przekażą je Organizatorom wyścigów.

Uchwała nr 3 z dnia 19.06.2017
Opłaty
wynikające z cennika SHiUK oraz te związane ze stanówką w przypadku współwłasności konia ponosi właściciel będący członkiem Stowarzyszenia.


_____________________________________________________________________________


Uchwała nr 1 z dnia 04.03.2017 (dotyczy przyjmowania nowych członków)
Zgodnie z § 7 pkt. 2 statutu SHiUK
Zarząd podejmuje decyzję w ciągu miesiąca i zawiadamia zainteresowanego o treści uchwały. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a następnie Zarząd podejmuje uchwałę o zastosowaniu okresu próbnego.

W przypadku zastosowania okresu próbnego obowiązują następujące warunki:


  • Okres próbny - 12 miesięcy.

  • Wolontariat w trakcie wydarzeń organizowanych przez SHiUK, zwłaszcza w trakcie dni kłusaczych na torach wyścigowych.

  • Brak głosu w podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie.

  • Opłaty za dokumenty takie jak dla członków.

  • Możliwość zakupu koni we francuskim programie.


Po okresie próbnym Zarząd podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia. W przypadku decyzji pozytywnej osoba przyjęta wpłaca wpisowe oraz rozpoczyna
opłacanie składek.

Uchwała nr 2 z dnia 04.03.2017
Z uwagi
, iż roczne koszty utrzymania ogiera Kleyton są niewspółmierne do przychodów pochodzących z opłat za krycie, opiekun ogiera jest zwolniony od stycznia 2017 roku do stycznia 2018 roku z opłacania składek członkowskich SHiUK.

Uchwała nr 3 z dnia 04.03.2017
Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego ustalony zostaje na dzień 22 kwietnia 2017
r.


__________________________________________________________#3 Komunikat z dnia 1 lutego 2017 r.

#2 Komunikat z dnia 27 stycznia 2017 r.

#1 Komunikat z dnia 26 stycznia 2017 r.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego