REGULAMIN - czempionaty - SHiUK

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN - czempionaty

WYŚCIGI > Z kraju

REGULAMIN ROZSTRZYGANIA CZEMPIONATÓW
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku


1. Tytuł
„KŁUSAK ROKU” zdobywa kłusak francuski, który:

a)
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia* danego roku zdobył najwyższą sumę nagród (liczoną w PLN), na którą składają się wygrane zarówno w Polsce jak i za granicą. W przypadku koni sprowadzonych do kraju po 1 stycznia sumuje się nagrody zdobywane od momentu zaimportowania ich do Polski;
b)
został prawidłowo zgłoszony do rejestru kłusaków w Stowarzyszeniu Hodowców i Użytkowników Kłusaków;
c)
jest w polskim treningu i został zgłoszony w Polskim Klubie Wyścigów Konnych do wyścigów w danym roku.

*
W roku 2020 na spotkanie Rencontres Internationales du Trotteur Français zaproszenie otrzyma właściciel konia zajmującego pierwsze miejsce pod względem sumy zdobytych nagród w okresie od 1 stycznia do 2 listopada.

2. Tytuł
„POWOŻĄCY ROKU” (Złoty Kask**) zdobywa:

Powożący posiadający ważną licencję na powożenie koni wydaną przez Polski Klub Wyścigów Konnych lub przez odpowiednią organizację zagraniczną, który w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku odnotował największą liczbę wygranych wyścigów powożąc kłusakami będącymi w polskim treningu niezależnie od kraju, w którym odbył się start.


W przypadku remisu pomiędzy dwoma lub kilkoma powożącymi, decydująca jest większa liczba drugich (a w razie potrzeby kolejnych) miejsc.


TYTUŁ „POWOŻĄCY ROKU” (Złoty Kask) MOŻE OTRZYMAĆ JEDYNIE OSOBA, KTÓRA
W DANYM SEZONIE NIE ZOSTAŁA UKARANA PRZEZ KOMISJĘ TECHNICZNĄ ZA NIESPORTOWE ZACHOWANIE! W przypadku, gdy żadna z osób zajmujących trzy pierwsze miejsca w rankingu nie spełnia tego warunku, Złoty Kask nie będzie przyznawany. Weryfikację tego warunku każdorazowo przeprowadzać będzie kapituła, w skład której wejdą trzej członkowie Zarządu SHiUK, dwóch członków Komisji Rewizyjnej SHiUK, jeden członek dowolnej Komisji Technicznej oraz jeden sędzia starter.

**Złoty Kask przyznaje się powożącemu tylko raz (za pierwsze zwycięstwo w czempionacie).


3. Tytuł
„TRENER ROKU” zdobywa trener:

a)
posiadający ważną licencję na trenowanie koni kłusem wydaną przez Polski Klub Wyścigów Konnych;
b)
którego konie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku zdobyły najwyższą sumę nagród (liczoną w PLN), na którą składają się wygrane zarówno w Polsce jak i za granicą;
c) u którego koni w danym sezonie oficjalnie nie stwierdzono przypadków dopingu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego