Kłusak orłowski - SHiUK

Idź do spisu treści

Menu główne

Kłusak orłowski

HISTORIA

KŁUSAK ORŁOWSKI


W Rosji przed rewolucją październikową hodowla koni była dozwolona tylko szlachcie i właścicielom ziemskim. Jednym z nich był hrabia Aleksiej Grigoriewicz Orłow (1737-1808). W latach 80-tych XVIII wieku kupił od tureckiego sułtana ogiera czystej krwi arabskiej o imieniu Smetanka.
W swojej stadninie, Chrenowoje koło Moskwy, miał już kilka z najlepszych koni na świecie zakupionych w Danii, Holandii, Niemczech i na Bliskim Wschodzie. Natychmiast zaczął je krzyżować ze Smetanką. W 1788 r. przeniósł swoją działalność do Woroneża, gdzie współpracował z bardzo utalentowanym szefem stajni W.I. Szyszkinem. Razem doszli do wniosku, że najlepsze potomstwo było rezultatem krzyżówki z duńskimi i holenderskimi klaczami, a w szczególności siwy ogier Bars I urodzony w 1784 r., który został uznany za protoplastę kłusaka orłowskiego. Był wnukiem Smetanki mając także w swoich żyłach krzyżówkę krwi duńskiej i holenderskej. Bars I krył tylko klacze tych ras, z których sam pochodził, tj. czystej krwi arabskiej, duńskie i holenderskie. Aby umocnić linie rasy używano jako reproduktorów tylko Barsa I i jego synów. Wszystkie konie czystej rasy kłusaka orłowskiego muszą sięgać w drzewie genealogicznym do Barsa I.

W 1834 r. rozpoczęto próby dzielności i systematyczny trening kłusaka orłowskiego, co zaowocowało zdecydowaną poprawą szybkości. Konie te były używane w wyścigach przez wiele lat. Nie miały jednak szans w bezpośredniej konfrontacji z kłusakami amerykańskimi. Zaczęto więc krzyżować kłusaka orłowskiego z amerykańskim. Prace te jednak prowadzono chaotycznie i bezplanowo co mogło doprowadzić do upadku rasy. Aby do tego nie dopuścić zarząd Rosyjskich Stadnin Państwowych wydał ostre przepisy ochrony kłusaków orłowskich. W efekcie udało się zachować „czystego” kłusaka orłowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku uporządkowano hodowlę kłusaka rosyjsko-amerykańskiego, co ostatecznie pozwoliło w 1950 r. uznać za skonsolidowaną rasę - kłusak rosyjski. Kłusak rosyjski, zwany RYSOKIEM, jest używany dziś tylko na terenie krajów byłego Związku Radzieckiego.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego