STARTY 2018 AKTUALIZACJA 31.12.2018
LP KOŃ Wiek Stajnia Trener Uwagi  wygrane 2018  KOŃ 2018-01-24 MARIENDORF 5 KOŃ 2018-04-15 W-W Q KOŃ 2018-04-28 W-wa 9 2018-04-28 W-wa 12 KOŃ 2018-04-29 W-W Q 2018-04-29 W-W W9 2018-04-29 W-W W13 KOŃ 2018-05-05 W-wa Q 2018-05-05 W-wa 22 KOŃ 2018-05-06 W-wa 29 2018-05-06 W-wa 34 KOŃ 2018-05-26 W-wa 67 2018-05-26 W-wa 74 KOŃ 2018-05-27 W-wa 76 2018-05-27 W-wa 83 KOŃ 2018-06-16 W-wa 103 2018-06-16 W-wa 110 KOŃ 2018-06-17 W-wa 112 2018-06-17 W-wa 119 KOŃ 2018-06-23 W-wa 121 2018-06-23 W-wa 128 KOŃ 2018-06-24 W-W W42 2018-06-24 W-W W45 KOŃ 2018-07-07 PRAGA 1036 2018-07-07 PRAGA 1037 KOŃ 2018-07-14 Sopot S1 2018-07-14 Sopot S6 KOŃ 2018-07-15 Sopot S7 2018-07-15 Sopot S12 KOŃ 2018-07-21 Sopot S13 2018-07-21 Sopot S16 2018-07-21 Sopot S19 KOŃ 2018-07-22 Sopot S20 2018-07-22 Sopot S25 KOŃ 2018-07-27 MARIENDORF 5 KOŃ 2018-07-29 W-W W50 2018-07-29 W-W W55 KOŃ 2018-08-03 MARIENDORF 5 KOŃ 2018-08-11 PRAGA 1049 2018-08-11 PRAGA 1052 KOŃ 2018-08-19 W-W W64 2018-08-19 W-W W68 KOŃ 2018-08-26 W-W W70 2018-08-26 W-W W71 2018-08-26 W-W W72 2018-08-26 W-W W73 2018-08-26 W-W W74 KOŃ 2018-09-08 PRAGA 1068 KOŃ 2018-09-09 Kra 2 KOŃ 2018-09-16 W-W W83 2018-09-16 W-W W88 KOŃ 2018-09-23 W-W W91 2018-09-23 W-W W95 KOŃ 2018-09-30 W-W W97 2018-09-30 W-W W98 2018-09-30 W-W W100 2018-09-30 W-W W101 2018-09-30 W-W W103 KOŃ 2018-10-07 W-W W105 2018-10-07 W-W W106 2018-10-07 W-W W108 2018-10-07 W-W W110 2018-10-07 W-W W111 KOŃ 2018-10-14 HAMBURG 1 KOŃ 2018-10-20 BRAVANTICE 1087 KOŃ 2018-10-22 MARIENDORF 1 2018-10-22 MARIENDORF 3 2018-10-22 MARIENDORF 7 KOŃ 2018-11-04 MARIENDORF 1 2018-11-04 MARIENDORF 5 2018-11-04 MARIENDORF 8 KOŃ 2018-11-14 HAMBURG 8 KOŃ 2018-11-18 MARIENDORF 5 2018-11-18 MARIENDORF 6 KOŃ 2018-11-25 MARIENDORF 10 KOŃ 2018-11-26 KARLSHORST 2 2018-11-26 KARLSHORST 5 KOŃ 2018-12-09 MARIENDORF 3 2018-12-09 MARIENDORF 7 2018-12-09 MARIENDORF 11 KOŃ 2018-12-23 MARIENDORF 10 KOŃ
 PLN   rekord  m-ce    rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce rekord m-ce rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce    rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce    rekord m-ce rekord m-ce rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce  PLN  rekord m-ce    rekord m-ce rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord m-ce    rekord
1 FELIX ANWELE (PL) 3 ANWELE PIOTROWSKI LESZEK debiut w 2018 1400,00  1'32''1  FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL) NQ  -  1'40''1 FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)                   FELIX ANWELE (PL) Q  -  1'35''7       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL) 9 0,00 1'42''2       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL) 6 0,00 1'34''8       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL) 9 0,00 nm       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             6 0,00 1'32''1 FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)       7 400,00 1'34''0                   FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)                               FELIX ANWELE (PL)                         4 1000,00 1'47''7 FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)                   FELIX ANWELE (PL)                   FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)             FELIX ANWELE (PL)                   FELIX ANWELE (PL)       FELIX ANWELE (PL)
2 FUGITIF DAVO 3 SZUKALICE MATEUSIAK ROMAN debiut w 2018 26595,73  1'18''0  FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO Q  -  1'31''0             FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO 4 400,00 1'27''3       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO d 0,00 nm       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO 2 1600,00 1'23''6       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO             1 4000,00 1'22''2 FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO       4 525,00 1'23''6 FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO 6 0,00 1'25''0       FUGITIF DAVO       2 2500,00 1'26''0                   FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO 1 3500,00 1'26''5       FUGITIF DAVO 4 750,00 1'25''0       FUGITIF DAVO 1 5000,00 1'24''6                         FUGITIF DAVO 1 5000,00 1'23''8                         FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO 2 12000,00 1'20''7 FUGITIF DAVO                   FUGITIF DAVO             4 225,00 1'18''0 FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO             FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO       8 100,00 1'21''5 FUGITIF DAVO                   FUGITIF DAVO       FUGITIF DAVO
3 FULHAM 3 MEINHART FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA debiut w 2018 5100,00  1'22''5  FULHAM       FULHAM       FULHAM             FULHAM Q  -  1'31''0             FULHAM             FULHAM             FULHAM 7 0,00 1'31''1       FULHAM             FULHAM 4 600,00 1'29''8       FULHAM             FULHAM             FULHAM             FULHAM             FULHAM 4 400,00 1'24''1       FULHAM             FULHAM             2 1600,00 1'22''5 FULHAM             FULHAM       FULHAM             FULHAM       FULHAM             FULHAM             FULHAM       4 1000,00 1'27''4                   FULHAM       FULHAM       FULHAM d 0,00 nm       FULHAM 7 0,00 1'30''3       FULHAM 3 1500,00 1'25''2                         FULHAM                         d 0,00 nm FULHAM       FULHAM       FULHAM                   FULHAM                   FULHAM       FULHAM             FULHAM       FULHAM             FULHAM                   FULHAM       FULHAM
4 FURNIKA 3 OLGA FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA debiut w 2018 0,00  1'33''2  FURNIKA       FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA NQ  -  nm             FURNIKA Q  -  1'32''8       FURNIKA             FURNIKA 8 0,00 1'33''2       FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA                   FURNIKA             FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA                               FURNIKA       FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA             FURNIKA                               FURNIKA                               FURNIKA       FURNIKA       FURNIKA                   FURNIKA                   FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA       FURNIKA             FURNIKA                   FURNIKA       FURNIKA
5 EDWARD ANNY (PL) 4 OT SALIVONCHYK FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA   0,00  -  EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)       zw 0,00 nm       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)                   EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)                               EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)                               EDWARD ANNY (PL)                               EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)                   EDWARD ANNY (PL)                   EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)             EDWARD ANNY (PL)                   EDWARD ANNY (PL)       EDWARD ANNY (PL)
6 ELKA LUDOETKA 4 ROYAL TROT MELINGER MONIKA   11453,10  1'18''1  ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA       3 1250,00 1'26''5       ELKA LUDOETKA       3 800,00 1'26''1 ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA 2 1600,00 1'24''7       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA 3 1200,00 1'28''8       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA       d 0,00 nm ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA       d 0,00 nm       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA       d 0,00 nm ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA 5 350,00 1'23''3       ELKA LUDOETKA       1 5000,00 1'25''8                   ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA                   d 0,00 nm       ELKA LUDOETKA d 0,00 nm                         ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA                   ELKA LUDOETKA             6 100,00 1'18''1 ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA d 100,00 nm ELKA LUDOETKA             ELKA LUDOETKA       d 100,00 nm       ELKA LUDOETKA       ELKA LUDOETKA
7 ELLIPSE DU DOME 4 HOTTROTTER KIENIKSMAN MAGDALENA pierwszy sezon w Polsce 10528,33  1'17''4  ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME                   ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME                   ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME                               ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME 2 2500,00 1'25''6                         ELLIPSE DU DOME                         1 5000,00 1'26''1 ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME             6 100,00 1'17''4 ELLIPSE DU DOME             3 425,00 1'17''8 ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME       d 100,00 nm ELLIPSE DU DOME d 100,00 nm ELLIPSE DU DOME             ELLIPSE DU DOME                   ELLIPSE DU DOME       ELLIPSE DU DOME
8 ENGELINO 4 TROTTER PAWELCE BAGIŃSKI SYLWESTER debiut w 2018 18085,40  1'20''2  ENGELINO       ENGELINO Q  -  1'32''6 ENGELINO             ENGELINO       4 750,00 1'26''8       ENGELINO       d 0,00 nm ENGELINO             ENGELINO 1 4000,00 1'24''2       ENGELINO             ENGELINO 1 6000,00 1'28''0       ENGELINO             ENGELINO             ENGELINO       4 1500,00 1'25''8 ENGELINO             ENGELINO       d 0,00 nm ENGELINO             ENGELINO       1 4000,00 1'20''2       ENGELINO       d 0,00 nm ENGELINO d 100,00 nm ENGELINO             ENGELINO d 100,00 nm ENGELINO             ENGELINO d 0,00 nm       ENGELINO             d 0,00 nm             ENGELINO       ENGELINO       ENGELINO             ENGELINO             ENGELINO                   4 1000,00 1'28''3       ENGELINO                               ENGELINO       ENGELINO       ENGELINO                   ENGELINO                   ENGELINO       ENGELINO             ENGELINO       ENGELINO             ENGELINO                   ENGELINO       ENGELINO
9 ESPOIR CALLOVILLE 4 HOTTROTTER KIENIKSMAN MAGDALENA debiut w 2018 200,00  1'27''3  ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE Q  -  1'34''0             ESPOIR CALLOVILLE       d 0,00 nm ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE d 0,00 nm       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE 6 0,00 1'27''3       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             5 200,00 1'27''8 ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE       d 0,00 nm                   ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE                               ESPOIR CALLOVILLE                               ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE                   ESPOIR CALLOVILLE                   ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE             ESPOIR CALLOVILLE                   ESPOIR CALLOVILLE       ESPOIR CALLOVILLE
10 ETERNITY DE GINAI 4 TROTTER PAWELCE BAGIŃSKI SYLWESTER debiut w 2018 6375,00  1'25''5  ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI Q  -  1'29''8 ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI                   ETERNITY DE GINAI       d 0,00 nm ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI 6 0,00 1'29''5       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI 5 300,00 1'32''0       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       3 2500,00 1'25''5 ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       d 0,00 nm ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI             d 0,00 nm ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       5 600,00 1'28''5                   ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI 3 875,00 1'32''4       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI 5 600,00 1'36''1                         ETERNITY DE GINAI                         3 1500,00 1'36''3 ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI                   ETERNITY DE GINAI                   ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI             ETERNITY DE GINAI                   ETERNITY DE GINAI       ETERNITY DE GINAI
11 EVA DES AIGLONS (PL) 4 ANWELE PIOTROWSKI LESZEK   5800,00  1'23''3  EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)       d 0,00 nm       EVA DES AIGLONS (PL)       2 1600,00 1'25''7 EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL) 5 200,00 1'28''8       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)       5 200,00 1'23''7 EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             3 800,00 1'23''3 EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL) 7 0,00 1'30''0       EVA DES AIGLONS (PL)       6 500,00 1'30''9                   EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL) d 0,00 nm                         EVA DES AIGLONS (PL)                         2 2500,00 1'31''2 EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)                   EVA DES AIGLONS (PL)                   EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)             EVA DES AIGLONS (PL)                   EVA DES AIGLONS (PL)       EVA DES AIGLONS (PL)
12 EVEREST CHENEVIERE 4 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ debiut w 2018 1917,70  1'27''3  EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE                   EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE       7 0,00 1'29''1 EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE 8 0,00 1'28''2       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             d 0,00 nm EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE       3 1500,00 1'27''3                   EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE d 0,00 nm                         EVEREST CHENEVIERE                         d 0,00 nm EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE                   EVEREST CHENEVIERE d 0,00 nm             EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE             EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE 0 100,00 nm       EVEREST CHENEVIERE                   EVEREST CHENEVIERE       EVEREST CHENEVIERE
13 EXOCET DE TORTUGA 4 HOTTROTTER KIENIKSMAN MAGDALENA debiut w 2018 18287,18  1'19''1  EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA Q  -  1'29''3 EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA       d 0,00 nm       EXOCET DE TORTUGA       1 4000,00 1'25''6 EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA 3 800,00 1'26''7       EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA 2 2400,00 1'28''6       EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA       2 5000,00 1'23''7 EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA       d 0,00 nm EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA       nu 0,00 nm       EXOCET DE TORTUGA       6 0,00 1'23''8 EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA       5 350,00 1'25''9 EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA                               EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA                               EXOCET DE TORTUGA 2 2500,00 1'25''2                         EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA                   EXOCET DE TORTUGA             8 100,00 1'19''1 EXOCET DE TORTUGA       EXOCET DE TORTUGA d 0,00 nm       EXOCET DE TORTUGA d 100,00 nm EXOCET DE TORTUGA             EXOCET DE TORTUGA       5 150,00 1'19''3       EXOCET DE TORTUGA 3 425,00 1'19''5 EXOCET DE TORTUGA
14 DADDY COOL BLUE 5 MEINHART FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA pierwszy sezon w Polsce 50252,89  1'15''3  DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE             3 1500,00 1'22''7 DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE       1 5000,00 1'23''0 DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE 5 250,00 1'27''0       DADDY COOL BLUE       1 6000,00 1'24''3 DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE d 0,00 nm       DADDY COOL BLUE 2 1750,00 1'22''1       DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE       1 4000,00 1'21''8 DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE                   DADDY COOL BLUE       2 1600,00 1'18''7 DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE       1 3500,00 1'20''9 DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE 1 3500,00 1'21''7       DADDY COOL BLUE                   1 5000,00 1'21''6       DADDY COOL BLUE 2 20000,00 1'17''9 DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE       7 0,00 1'24''8 DADDY COOL BLUE 2 2500,00 1'23''2       DADDY COOL BLUE             1 5000,00 1'21''7             DADDY COOL BLUE       1 5000,00 1'22''0                   DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE             3 570,00 1'15''3 DADDY COOL BLUE                   DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE             DADDY COOL BLUE                   DADDY COOL BLUE       DADDY COOL BLUE
15 DADON 5 ANWELE KAŁUŻA WIESŁAW   0,00  -  DADON       DADON       DADON             DADON                   DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON             DADON                   DADON             DADON       DADON             DADON       DADON             DADON             DADON                               DADON       DADON       DADON             DADON             DADON                               DADON                               DADON       DADON       DADON                   DADON                   DADON       DADON             DADON       DADON             DADON                   DADON       DADON
16 DANIELLE PREMIERE 5 ANWELE PIOTROWSKI LESZEK   15770,49  1'16''2  DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE             2 3000,00 1'22''6 DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE       6 0,00 1'26''0 DANIELLE PREMIERE       2 2400,00 1'24''4 DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE 5 350,00 1'26''9       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE       2 1600,00 1'21''9 DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE       2 1600,00 1'20''3       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE       2 1750,00 1'21''2 DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE 4 525,00 1'22''6       DANIELLE PREMIERE                   6 500,00 1'26''9       DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE                   3 1500,00 1'25''2       DANIELLE PREMIERE       4 1000,00 1'23''9                   DANIELLE PREMIERE d 0,00 nm DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             4 370,00 1'16''2 DANIELLE PREMIERE                   DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE             DANIELLE PREMIERE                   DANIELLE PREMIERE       DANIELLE PREMIERE
17 DEMM DIRAC 5 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   17308,43  1'17''2  DEMM DIRAC       DEMM DIRAC       DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       2 2500,00 1'25''4       DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       5 200,00 1'31''8 DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       6 0,00 1'28''1 DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       4 400,00 1'21''8       DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             DEMM DIRAC             4 1000,00 1'25''3             DEMM DIRAC       DEMM DIRAC d 0,00 nm DEMM DIRAC 2 1750,00 1'27''9       DEMM DIRAC       4 1500,00 1'25''1 DEMM DIRAC                   d 0,00 nm       DEMM DIRAC 3 1500,00 1'25''6                         DEMM DIRAC       DEMM DIRAC       DEMM DIRAC                   DEMM DIRAC             2 750,00 1'17''2 DEMM DIRAC       DEMM DIRAC       5 150,00 1'19''3 DEMM DIRAC 2 750,00 1'18''1 DEMM DIRAC             DEMM DIRAC       4 225,00 1'18''7       DEMM DIRAC 5 150,00 1'19''9 DEMM DIRAC
18 DIABLE MAYA 5 ŚWIERKI ŻAKOWSKI BARTŁOMIEJ   18964,44  1'17''3  DIABLE MAYA       DIABLE MAYA       DIABLE MAYA 4 700,00 1'21''9       DIABLE MAYA                   DIABLE MAYA             DIABLE MAYA 6 0,00 1'26''6       DIABLE MAYA             DIABLE MAYA 8 0,00 1'29''5       DIABLE MAYA             DIABLE MAYA       3 1200,00 1'24''0 DIABLE MAYA             DIABLE MAYA 1 3500,00 1'21''8       DIABLE MAYA 4 7150,00 1'20''6       DIABLE MAYA       d 0,00 nm DIABLE MAYA             DIABLE MAYA                   DIABLE MAYA             DIABLE MAYA       DIABLE MAYA       d 0,00 nm DIABLE MAYA       DIABLE MAYA 2 5750,00 1'17''3       DIABLE MAYA 2 1750,00 1'21''9       DIABLE MAYA                   2 2500,00 1'21''7       DIABLE MAYA 3 15000,00 1'18''1 DIABLE MAYA       DIABLE MAYA       4 750,00 1'22''4 DIABLE MAYA 6 0,00 1'25''6       DIABLE MAYA             2 2500,00 1'23''3             DIABLE MAYA       3 1500,00 1'23''3                   DIABLE MAYA       DIABLE MAYA       DIABLE MAYA                   DIABLE MAYA                   DIABLE MAYA       DIABLE MAYA             DIABLE MAYA       DIABLE MAYA             DIABLE MAYA                   DIABLE MAYA       DIABLE MAYA
19 DIAMENTA IZABELLI (PL) 5 SZUKALICE MATEUSIAK ROMAN debiut w 2018 0,00  -  DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL) Q  -  1'30''8 DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             d 0,00 nm DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)       d 0,00 nm DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)                   DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)                               DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)                               DIAMENTA IZABELLI (PL)                               DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)                   DIAMENTA IZABELLI (PL)                   DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)             DIAMENTA IZABELLI (PL)                   DIAMENTA IZABELLI (PL)       DIAMENTA IZABELLI (PL)
20 DIEGO DU BELLAY 5 HOTTROTTER KIENIKSMAN MAGDALENA pierwszy sezon w Polsce 44114,06  1'14''8  DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY                   DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY d 0,00 nm       DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY 1 4000,00 1'21''8       DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY       3 800,00 1'20''4       DIEGO DU BELLAY d 0,00 nm       DIEGO DU BELLAY 1 1830,00 1'17''3 DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY 1 1790,00 1'16''4 DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY                   d 0,00 nm       DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY             DIEGO DU BELLAY 1 5000,00 1'22''7       DIEGO DU BELLAY             d 0,00 nm             DIEGO DU BELLAY       d 0,00 nm                   DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY             1 1620,00 1'14''8 DIEGO DU BELLAY                   DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY       3 425,00 1'18''5 DIEGO DU BELLAY       DIEGO DU BELLAY       2 1000,00 1'17''4 DIEGO DU BELLAY       1 1450,00 1'16''6       DIEGO DU BELLAY d 100,00 nm DIEGO DU BELLAY
21 DIOPSYD IZABELLI (PL) 5 SZUKALICE MATEUSIAK ROMAN debiut w 2018 12035,40  1'21''9  DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL) Q  -  1'29''4 DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       1 5000,00 1'25''4       DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       d 0,00 nm DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       d 0,00 nm DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       3 800,00 1'21''9 DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             4 400,00 1'26''5 DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)       d 0,00 nm DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             1 5000,00 1'22''6             DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)                               DIOPSYD IZABELLI (PL)                               DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)                   DIOPSYD IZABELLI (PL)                   DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL) d 100,00 nm DIOPSYD IZABELLI (PL)             DIOPSYD IZABELLI (PL)       d 100,00 nm       DIOPSYD IZABELLI (PL)       DIOPSYD IZABELLI (PL)
22 DOGMA 5 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   22364,64  1'16''4  DOGMA       DOGMA       DOGMA             DOGMA                   DOGMA             DOGMA             DOGMA       3 800,00 1'29''3 DOGMA             DOGMA       3 1200,00 1'25''9 DOGMA             DOGMA             DOGMA d 0,00 nm       DOGMA             DOGMA       4 400,00 1'22''2 DOGMA             DOGMA       6 0,00 1'22''2       DOGMA       d 0,00 nm DOGMA       DOGMA             DOGMA       DOGMA             DOGMA             DOGMA             3 1500,00 1'22''8             DOGMA       DOGMA       DOGMA d 0,00 nm       DOGMA             DOGMA                   1 5000,00 1'23''7       DOGMA       2 2500,00 1'23''1                   DOGMA       DOGMA       DOGMA                   DOGMA             1 1450,00 1'16''4 DOGMA       DOGMA       6 100,00 1'19''4 DOGMA 3 425,00 1'18''2 DOGMA             DOGMA       3 425,00 1'17''4       DOGMA 4 225,00 1'19''9 DOGMA
23 DOMINO DECO 5 TROTTER PAWELCE BAGIŃSKI SYLWESTER   0,00  -  DOMINO DECO       DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO                   DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO                   DOMINO DECO             DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO                               DOMINO DECO       DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO             DOMINO DECO                               DOMINO DECO                               DOMINO DECO       DOMINO DECO       DOMINO DECO                   DOMINO DECO                   DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO       DOMINO DECO             DOMINO DECO                   DOMINO DECO       DOMINO DECO
24 DOSTATOK 5 ANWELE KAŁUŻA WIESŁAW   0,00  -  DOSTATOK       DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK                   DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK                   DOSTATOK             DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK                               DOSTATOK       DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK             DOSTATOK                               DOSTATOK                               DOSTATOK       DOSTATOK       DOSTATOK                   DOSTATOK                   DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK       DOSTATOK             DOSTATOK                   DOSTATOK       DOSTATOK
25 CASH DE MORTREE 6 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   12690,73  1'17''3  CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE d 0,00 nm       CASH DE MORTREE                   CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE 7 0,00 1'29''5       CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE 3 800,00 1'23''8       CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE                   CASH DE MORTREE       d 0,00 nm CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       3 875,00 1'23''0 CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE 3 875,00 1'22''6       CASH DE MORTREE                         d 0,00 nm CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       8 0,00 nm CASH DE MORTREE             CASH DE MORTREE             3 1500,00 1'24''4             CASH DE MORTREE                   5 600,00 1'25''7       CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       11 100,00 1'17''3       CASH DE MORTREE       8 50,00 1'18''0       CASH DE MORTREE d 0,00 nm CASH DE MORTREE       4 225,00 1'18''5 CASH DE MORTREE       CASH DE MORTREE       7 100,00 1'18''8 CASH DE MORTREE             d 0,00 nm CASH DE MORTREE 1 1450,00 1'17''5 CASH DE MORTREE
26 CINUS 6 ANWELE PIOTROWSKI LESZEK   2350,00  1'25''3  CINUS       CINUS Q  -  1'29''1 CINUS d 0,00 nm       CINUS                   CINUS             CINUS       5 250,00 1'25''3 CINUS       2 1600,00 1'28''4 CINUS       4 500,00 1'25''1 CINUS       d 0,00 nm CINUS             CINUS d 0,00 nm       CINUS             CINUS             CINUS             CINUS             CINUS                   CINUS             CINUS       CINUS             CINUS       CINUS             CINUS             CINUS             8 0,00 1'31''5             CINUS       CINUS       CINUS             CINUS             CINUS                               CINUS                               CINUS       CINUS       CINUS                   CINUS                   CINUS       CINUS             CINUS       CINUS             CINUS                   CINUS       CINUS
27 COKABLANCA 6 ŚWIERKI ŻAKOWSKI BARTŁOMIEJ   2900,00  1'24''6  COKABLANCA       COKABLANCA       COKABLANCA             COKABLANCA       5 500,00 1'27''2       COKABLANCA             COKABLANCA             COKABLANCA             COKABLANCA             COKABLANCA       5 300,00 1'29''0 COKABLANCA             COKABLANCA             COKABLANCA             COKABLANCA       8 0,00 1'24''8 COKABLANCA 5 200,00 1'24''6       COKABLANCA             COKABLANCA                   COKABLANCA             COKABLANCA       COKABLANCA             COKABLANCA       COKABLANCA       d 0,00 nm COKABLANCA             COKABLANCA             7 400,00 1'29''3             COKABLANCA       COKABLANCA       COKABLANCA d 0,00 nm       COKABLANCA             COKABLANCA                         6 500,00 1'32''5 COKABLANCA 4 1000,00 1'26''5                         COKABLANCA       COKABLANCA       COKABLANCA                   COKABLANCA                   COKABLANCA       COKABLANCA             COKABLANCA       COKABLANCA             COKABLANCA                   COKABLANCA       COKABLANCA
28 BALIVERNE BUROISE 7 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   53713,45  1'12''5  BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE       4 700,00 1'19''7 BALIVERNE BUROISE             6 0,00 1'22''7 BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE       3 1000,00 1'24''9 BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE       2 2400,00 1'23''6 BALIVERNE BUROISE 3 1400,00 1'21''7       BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE 1 4000,00 1'18''7       BALIVERNE BUROISE 5 200,00 1'19''0             BALIVERNE BUROISE 2 1600,00 1'17''5       BALIVERNE BUROISE 2 955,00 1'16''8 BALIVERNE BUROISE 1 3500,00 1'18''9       BALIVERNE BUROISE 2 915,00 1'15''8 BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE       3 875,00 1'22''1 BALIVERNE BUROISE 1 5000,00 1'22''2                         BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE       1 5000,00 1'21''4 BALIVERNE BUROISE       2 5000,00 1'21''3 BALIVERNE BUROISE       1 5000,00 1'22''9                   BALIVERNE BUROISE             2 2500,00 1'22''1             BALIVERNE BUROISE 6 300,00 1'12''5 BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE 3 750,00 1'13''8             BALIVERNE BUROISE                   BALIVERNE BUROISE 5 300,00 1'17''2 BALIVERNE BUROISE             BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE       3 500,00 1'17''1 BALIVERNE BUROISE d 0,00 nm             BALIVERNE BUROISE       BALIVERNE BUROISE
29 BANGA CASS 7 ROYAL TROT MELINGER MONIKA   7725,00  1'23''0  BANGA CASS       BANGA CASS       BANGA CASS             BANGA CASS             9 0,00 1'27''1 BANGA CASS             BANGA CASS       2 2000,00 1'23''3 BANGA CASS             BANGA CASS d 0,00 nm       BANGA CASS             BANGA CASS       5 300,00 1'26''4 BANGA CASS       2 2800,00 1'24''8 BANGA CASS 4 525,00 1'23''0       BANGA CASS             BANGA CASS             BANGA CASS             BANGA CASS                   BANGA CASS       d 0,00 nm BANGA CASS       BANGA CASS d 0,00 nm       BANGA CASS       BANGA CASS             BANGA CASS             BANGA CASS                   3 1500,00 1'23''9       BANGA CASS       BANGA CASS       BANGA CASS             BANGA CASS             BANGA CASS             d 0,00 nm             BANGA CASS       5 600,00 1'24''2                   BANGA CASS       BANGA CASS       BANGA CASS                   BANGA CASS                   BANGA CASS       BANGA CASS             BANGA CASS       BANGA CASS             BANGA CASS                   BANGA CASS       BANGA CASS
30 BARBARISKA 7 OT SALIVONCHYK FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA   55050,00  1'17''4  BARBARISKA       BARBARISKA       BARBARISKA 1 7000,00 1'20''1       BARBARISKA                   BARBARISKA             BARBARISKA 1 5000,00 1'21''7       BARBARISKA             BARBARISKA 1 5000,00 1'24''5       BARBARISKA             BARBARISKA 2 2400,00 1'25''7       BARBARISKA 1 7000,00 1'21''3       BARBARISKA             BARBARISKA             BARBARISKA             BARBARISKA 4 400,00 1'19''7       BARBARISKA                   BARBARISKA 1 4000,00 1'17''4       BARBARISKA       BARBARISKA d 0,00 nm       BARBARISKA       BARBARISKA             BARBARISKA       2 1750,00 1'21''6 BARBARISKA                         1 5000,00 1'24''4 BARBARISKA       BARBARISKA       BARBARISKA       2 2500,00 1'21''5 BARBARISKA       1 10000,00 1'21''2 BARBARISKA                               BARBARISKA                   1 5000,00 1'24''1       BARBARISKA       BARBARISKA       BARBARISKA                   BARBARISKA                   BARBARISKA       BARBARISKA             BARBARISKA       BARBARISKA             BARBARISKA                   BARBARISKA       BARBARISKA
31 BAVELLA JEEP 7 WS TROTTING SUDOŁ WITOLD   0,00  -  BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP                   BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP                   BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP                               BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP                               BAVELLA JEEP                               BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP                   BAVELLA JEEP                   BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP             BAVELLA JEEP                   BAVELLA JEEP       BAVELLA JEEP
32 BERENIKA (PL) 7 ANWELE KAŁUŻA WIESŁAW   0,00  -  BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)                   BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)                   BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)                               BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)                               BERENIKA (PL)                               BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)                   BERENIKA (PL)                   BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)             BERENIKA (PL)                   BERENIKA (PL)       BERENIKA (PL)
33 BOGDAN (PL) 7 MIKSHA FRONTCZAK-SALIVONCHYK ANNA   6875,00  1'19''3  BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)             5 600,00 1'23''0 BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)       7 0,00 1'26''3 BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)       4 600,00 1'25''0 BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL) 3 875,00 1'22''6       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)       1 4000,00 1'19''3 BOGDAN (PL)                   BOGDAN (PL)       5 200,00 1'22''3 BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL) 6 0,00 1'21''1       BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)       7 0,00 1'24''3 BOGDAN (PL)                   5 600,00 1'26''0       BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)                               BOGDAN (PL)                               BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)                   BOGDAN (PL)                   BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)             BOGDAN (PL)                   BOGDAN (PL)       BOGDAN (PL)
34 BOMBAY SUN 7 ZILCO POLSKA SUDOŁ WITOLD   14975,00  1'18''7  BOMBAY SUN       BOMBAY SUN       BOMBAY SUN 3 1400,00 1'21''7       BOMBAY SUN                   BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN       2 2000,00 1'24''3 BOMBAY SUN             BOMBAY SUN       1 6000,00 1'23''1 BOMBAY SUN 4 700,00 1'22''0       BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN                   BOMBAY SUN       1 4000,00 1'18''7 BOMBAY SUN       BOMBAY SUN 3 875,00 1'19''6       BOMBAY SUN       BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN                               BOMBAY SUN       BOMBAY SUN       BOMBAY SUN             BOMBAY SUN             BOMBAY SUN                               BOMBAY SUN                               BOMBAY SUN       BOMBAY SUN       BOMBAY SUN                   BOMBAY SUN                   BOMBAY SUN       BOMBAY SUN             BOMBAY SUN       BOMBAY SUN             BOMBAY SUN                   BOMBAY SUN       BOMBAY SUN
35 BRANDY HORNLINE 7 HOTTROTTER KIENIKSMAN MAGDALENA   26758,51  1'15''9  BRANDY HORNLINE 4 610,00 1'17''0 BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE 2 2800,00 1'20''5       BRANDY HORNLINE                   BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE 2 2000,00 1'22''0       BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE       1 5000,00 1'24''3 BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE 3 1200,00 1'25''8       BRANDY HORNLINE 5 350,00 1'22''1       BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE 5 200,00 1'19''7       BRANDY HORNLINE                   BRANDY HORNLINE 3 800,00 1'17''6       BRANDY HORNLINE 4 380,00 1'16''9 BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE 3 540,00 1'15''9 BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE       5 350,00 1'22''2 BRANDY HORNLINE                         2 2500,00 1'24''8 BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE       5 500,00 1'23''0 BRANDY HORNLINE 3 1250,00 1'23''5       BRANDY HORNLINE       3 1500,00 1'23''6                   BRANDY HORNLINE                   3 1500,00 1'24''5       BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE                   BRANDY HORNLINE                   BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE             BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE       d 100,00 nm BRANDY HORNLINE                   BRANDY HORNLINE       BRANDY HORNLINE
36 BUZYRYS (PL) 7 TROTMANIA WASIAK MANUELA   5320,80  1'21''4  BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)                   BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)       9 0,00 1'27''6 BUZYRYS (PL)       4 600,00 1'27''3 BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)       5 350,00 1'25''9 BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)       7 0,00 1'23''6 BUZYRYS (PL)       5 200,00 1'22''0       BUZYRYS (PL)       4 400,00 1'21''4 BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL) 9 0,00 1'23''8       BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)       9 0,00 1'28''7 BUZYRYS (PL)             6 500,00 1'28''3             BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL) d 0,00 nm       BUZYRYS (PL) 5 500,00 1'26''3       BUZYRYS (PL)                         5 600,00 1'26''8 BUZYRYS (PL)       6 500,00 1'27''6                   BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)             0 100,00 nm BUZYRYS (PL)             0 100,00 nm BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)       0 100,00 nm BUZYRYS (PL) 0 100,00 nm BUZYRYS (PL)             BUZYRYS (PL)                   BUZYRYS (PL)       BUZYRYS (PL)
37 ALBANE DE MORTREE 8 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   4435,40  1'18''9  ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE       6 0,00 1'21''7 ALBANE DE MORTREE                   ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE       8 0,00 1'27''0 ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE       4 400,00 1'20''1 ALBANE DE MORTREE                   ALBANE DE MORTREE 5 200,00 1'19''3       ALBANE DE MORTREE d 100,00 nm ALBANE DE MORTREE d 0,00 nm       ALBANE DE MORTREE 7 100,00 1'18''9 ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE 4 1000,00 1'24''1                         ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE       5 1000,00 1'26''3 ALBANE DE MORTREE                         4 1000,00 1'26''8 ALBANE DE MORTREE             d 0,00 nm             ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE                   ALBANE DE MORTREE                   ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE             ALBANE DE MORTREE                   ALBANE DE MORTREE       ALBANE DE MORTREE
38 ALZA DE TOUCHYVON 8 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   1500,00  1'24''8  ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON                   ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON       8 0,00 1'25''5 ALZA DE TOUCHYVON 6 0,00 1'27''7             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON 6 500,00 1'24''8                         ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON 2 600,00 nm ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON       7 0,00 1'33''3 ALZA DE TOUCHYVON                         7 400,00 1'38''0 ALZA DE TOUCHYVON                               ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON                   ALZA DE TOUCHYVON                   ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON             ALZA DE TOUCHYVON                   ALZA DE TOUCHYVON       ALZA DE TOUCHYVON
39 ANADA DE LA CRIERE 8 ANWELE KAŁUŻA WIESŁAW   0,00  -  ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE                   ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE                   ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE                               ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE                               ANADA DE LA CRIERE                               ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE                   ANADA DE LA CRIERE                   ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE             ANADA DE LA CRIERE                   ANADA DE LA CRIERE       ANADA DE LA CRIERE
40 ART DECO 8 WS TROTTING SUDOŁ WITOLD   0,00  -  ART DECO       ART DECO       ART DECO             ART DECO                   ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO             ART DECO                   ART DECO             ART DECO       ART DECO             ART DECO       ART DECO             ART DECO             ART DECO                               ART DECO       ART DECO       ART DECO             ART DECO             ART DECO                               ART DECO                               ART DECO       ART DECO       ART DECO                   ART DECO                   ART DECO       ART DECO             ART DECO       ART DECO             ART DECO                   ART DECO       ART DECO
41 VELINE BEL 9 ALBA-VEL WIERUSZÓW MISIEK JANUSZ   3000,00  1'21''3  VELINE BEL       VELINE BEL       VELINE BEL 6 0,00 1'27''8       VELINE BEL                   VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL 6 0,00 1'29''2       VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL       6 0,00 1'26''5 VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL       d 0,00 nm VELINE BEL                   VELINE BEL 7 0,00 1'21''3       VELINE BEL       VELINE BEL             VELINE BEL       VELINE BEL             VELINE BEL             VELINE BEL                         4 1000,00 1'26''0 VELINE BEL       VELINE BEL       VELINE BEL             VELINE BEL       6 0,00 1'28''0 VELINE BEL                         3 1500,00 1'26''8 VELINE BEL                   6 500,00 1'27''4       VELINE BEL       VELINE BEL       VELINE BEL                   VELINE BEL                   VELINE BEL       VELINE BEL             VELINE BEL       VELINE BEL             VELINE BEL                   VELINE BEL       VELINE BEL
42 VENDETTA TEAM 9 CHART SUDOŁ WITOLD   5200,00  1'22''9  VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM 5 350,00 1'25''2       VENDETTA TEAM                   VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM       6 0,00 1'25''8 VENDETTA TEAM       4 400,00 1'30''6 VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM                   VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM                         5 600,00 1'26''2 VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM 1 750,00 1'25''5 VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM                         2 2500,00 1'26''5 VENDETTA TEAM             5 600,00 1'22''9             VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM                   VENDETTA TEAM                   VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM             VENDETTA TEAM                   VENDETTA TEAM       VENDETTA TEAM
43 VINCIANE 9 ANWELE KAŁUŻA WIESŁAW   1100,00  1'18''5  VINCIANE       VINCIANE       VINCIANE       7 0,00 1'23''1 VINCIANE                   VINCIANE             VINCIANE       zw 0,00 nm VINCIANE             VINCIANE 4 500,00 1'26''5       VINCIANE             VINCIANE             VINCIANE 7 0,00 1'24''3       VINCIANE             VINCIANE             VINCIANE             VINCIANE       5 200,00 1'20''3 VINCIANE 4 400,00 1'18''5             VINCIANE 6 0,00 1'20''1       VINCIANE