Wykaz kłusaków będących w polskim treningu, które startowały na torach zagranicznych w sezonie 2018
LP. DATA TOR KOŃ TRENER POWOŻĄCY S/M DYSTANS MIEJSCE WYGRANA WYGRANA (zł) REKORD
1 24.01 Mariendorf Brandy Hornline M. Kieniksman M. Zwiener S 2500 4 610 € 2 547,97 1'17''0
2 07.07 Praga Diable Maya B. Żakowski B. Żakowski S 2220 4 7 150,00 Kč 1 169,74 1'20''6
3 07.07 Praga Cokablanca B. Żakowski B. Żakowski S 1670 8 0,00 Kč 0,00 1'24''8
4 27.07 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman M. Nimczyk S 2500 1 1 830,00 € 7 643,91 1'17''3
5 27.07 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek V. Gentz S 2520 2 955,00 € 3 989,04 1'16''8
6 27.07 Mariendorf Brandy Hornline M. Kieniksman M. Zwiener S 2520 4 380,00 € 1 587,26 1'16''9
7 27.07 Mariendorf Engelino S. Bagiński B. Hagen S 2500 d 100,00 € 417,70 nm
8 27.07 Mariendorf Albane de Mortree J. Misiek T. Heinzig S 2520 d 100,00 € 417,70 nm
9 03.08 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman M. Nimczyk S 2000 1 1 790,00 € 7 476,83 1'16''4
10 03.08 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek V. Gentz S 2020 2 915,00 € 3 821,96 1'15''8
11 03.08 Mariendorf Brandy Hornline M. Kieniksman M. Zwiener S 2020 3 540,00 € 2 255,58 1'15''9
12 03.08 Mariendorf Albane de Mortree J. Misiek T. Heinzig S 2020 7 100,00 € 417,70 1'18''9
13 03.08 Mariendorf Engelino S. Bagiński B. Hagen S 2000 d 100,00 € 417,70 nm
14 11.08 Praga Diable Maya B. Żakowski B. Żakowski S 2180 2 5 750,00 Kč 940,70 1'17''3
15 11.08 Praga Cokablanca B. Żakowski B. Żakowski S 2180 d 0,00 Kč 0,00 nm
16 08.09 Praga Daddy Cool Blue A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk S 2220 2 20 000,00 Kč 3 272,00 1'17''9
17 08.09 Praga Diable Maya B. Żakowski B. Żakowski S 2220 3 15 000,00 Kč 2 454,00 1'18''1
18 14.10 Hamburg Baliverne Buroise J. Misiek L. Ahokas S 1680 6 300,00 € 1 253,10 1'12''5
19 14.10 Hamburg Danielle Premiere L. Piotrowski J. van Rijn S 1680 d 0,00 € 0,00 nm
20 20.10 Bravantice Fugitif Davo R. Mateusiak R. Mateusiak S 2640 2 12 000,00 Kč 1 963,20 1'20''7
21 22.10 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek M. Zwiener S 1900 3 750,00 € 3 132,75 1'13''8
22 22.10 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 1900 11 100,00 € 417,70 1'17''3
23 22.10 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman M. Nimczyk S 1900 1 1 620,00 € 6 766,74 1'14''8
24 22.10 Mariendorf Daddy Cool Blue A. Frontczak-Salivonchyk T. Salivonchyk S 1900 3 570,00 € 2 380,89 1'15''3
25 22.10 Mariendorf Danielle Premiere L. Piotrowski A. Kelm S 1900 4 370,00 € 1 545,49 1'16''2
26 22.10 Mariendorf Ellipse du Dome M. Kieniksman M. Zwiener S 1900 6 100,00 € 417,70 1'17''4
27 22.10 Mariendorf Buzyrys M. Wasiak D. Spangenberg S 1900 0 100,00 € 417,70 nm
28 04.11 Mariendorf Everest Cheneviere J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 d 0,00 € 0,00 nm
29 04.11 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 8 50,00 € 208,85 1'18''0
30 04.11 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 1 1 450,00 € 6 056,65 1'16''4
31 04.11 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek L. Ahokas S 1900 2 750,00 € 3 132,75 1'17''2
32 04.11 Mariendorf Ellipse du Dome M. Kieniksman M. Kieniksman S 1900 3 425,00 € 1 775,23 1'17''8
33 04.11 Mariendorf Fugitif Davo R. Mateusiak R. Mateusiak S 1900 4 225,00 € 939,83 1'18''0
34 04.11 Mariendorf Elka Ludoetka M. Melinger M. Melinger S 1900 6 100,00 € 417,70 1'18''1
35 04.11 Mariendorf Exocet de Tortuga M. Kieniksman M. Zwiener S 1900 8 100,00 € 417,70 1'19''1
36 04.11 Mariendorf Buzyrys M. Wasiak M. Wasiak S 1900 0 100,00 € 417,70 nm
37 14.11 Hamburg Baliverne Buroise J. Misiek M. Nimczyk S 2200 5 300,00 € 1 253,10 1'17''2
38 14.11 Hamburg Cash de Mortree J. Misiek P. Ostrycharz S 2200 d 0,00 € 0,00 nm
39 18.11 Mariendorf Exocet de Tortuga M. Kieniksman M. Kieniksman S 1900 d 0,00 € 0,00 nm
40 18.11 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman V. Gentz S 2520 3 425,00 € 1 775,23 1'18''5
41 18.11 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 2520 4 225,00 € 939,83 1'18''5
42 18.11 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek L. Ahokas S 2500 5 150,00 € 626,55 1'19''3
43 18.11 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2500 6 100,00 € 417,70 1'19''4
44 18.11 Mariendorf Ellipse du Dome M. Kieniksman M. Kieniksman S 2500 d 100,00 € 417,70 nm
45 18.11 Mariendorf Buzyrys M. Wasiak M. Wasiak S 2500 0 100,00 € 417,70 nm
46 25.11 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek L. Ahokas S 2020 2 750,00 € 3 132,75 1'18''1
47 25.11 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2020 3 425,00 € 1 775,23 1'18''2
48 25.11 Mariendorf Diopsyd Izabelli R. Mateusiak R. Mateusiak S 2000 d 100,00 € 417,70 nm
49 25.11 Mariendorf Elka Ludoetka M. Melinger M. Melinger S 2000 d 100,00 € 417,70 nm
50 25.11 Mariendorf Ellipse du Dome M. Kieniksman M. Kieniksman S 2000 d 100,00 € 417,70 nm
51 25.11 Mariendorf Exocet de Tortuga M. Kieniksman R. Kieniksman S 2000 d 100,00 € 417,70 nm
52 25.11 Mariendorf Buzyrys M. Wasiak M. Wasiak S 2020 0 100,00 € 417,70 nm
53 26.11 Karlshorst Everest Cheneviere J. Misiek P. Ostrycharz S 2000 0 100,00 € 417,70 nm
54 26.11 Karlshorst Diego du Bellay M. Kieniksman R. Kieniksman S 2000 2 1 000,00 € 4 177,00 1'17''4
55 26.11 Karlshorst Baliverne Buroise J. Misiek L. Ahokas S 2020 3 500,00 € 2 088,50 1'17''1
56 26.11 Karlshorst Cash de Mortree J. Misiek P. Ostrycharz S 2020 7 100,00 € 417,70 1'18''8
57 26.11 Karlshorst Fugitif Davo R. Mateusiak R. Mateusiak S 2000 8 100,00 € 417,70 1'21''5
58 26.11 Karlshorst Brandy Hornline M. Kieniksman M. Kieniksman S 2020 d 100,00 € 417,70 nm
59 09.12 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 d 0,00 € 0,00 nm
60 09.12 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman M. Nimczyk S 1900 1 1 450,00 € 6 056,65 1'16''6
61 09.12 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 3 425,00 € 1 775,23 1'17''4
62 09.12 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek M. Wasiak S 1900 4 225,00 € 939,83 1'18''7
63 09.12 Mariendorf Exocet de Tortuga M. Kieniksman M. Kieniksman S 1900 5 150,00 € 626,55 1'19''3
64 09.12 Mariendorf Diopsyd Izabelli R. Mateusiak R. Mateusiak S 1900 d 100,00 € 417,70 nm
65 09.12 Mariendorf Elka Ludoetka M. Melinger M. Melinger S 1900 d 100,00 € 417,70 nm
66 09.12 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek P. Ostrycharz S 1900 d 0,00 € 0,00 nm
67 23.12 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 2520 1 1 450,00 € 6 056,65 1'17''5
68 23.12 Mariendorf Exocet de Tortuga M. Kieniksman M. Kieniksman S 2500 3 425,00 € 1 775,23 1'19''5
69 23.12 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2500 4 225,00 € 939,83 1'19''9
70 23.12 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek M. Wasiak S 2500 5 150,00 € 626,55 1'19''9
71 23.12 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman M. Nimczyk S 2500 d 100,00 € 417,70 nm