Wykaz kłusaków będących w polskim treningu, które startowały na torach zagranicznych w sezonie 2019
LP. DATA TOR KOŃ TRENER POWOŻĄCY S/M DYSTANS MIEJSCE WYGRANA WYGRANA (zł) REKORD
1 13.01 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 2540 2 750,00 € 3 226,05 1'17''7
2 13.01 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek V. Gentz S 2540 3 425,00 € 1 828,10 1'17''8
3 13.01 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2520 4 225,00 € 967,82 1'21''0
4 13.01 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek M. Wasiak S 2520 0 100,00 € 430,14 nm
5 13.01 Mariendorf Diego du Bellay M. Kieniksman R. Kieniksman S 2520 d 100,00 € 430,14 nm
6 13.01 Mariendorf Ellipse du Dome M. Kieniksman M. Kieniksman S 2500 d 100,00 € 430,14 nm
7 10.02 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 2000 2 750,00 € 3 226,05 1'20''7
8 10.02 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek V. Gentz S 2020 3 425,00 € 1 828,10 1'20''9
9 10.02 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2000 4 225,00 € 967,82 1'22''1
10 10.02 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek M. Wasiak S 2000 6 100,00 € 430,14 1'24''9
11 10.03 Mariendorf Cash de Mortree J. Misiek M. Hönemann S 2540 1 1 450,00 € 6 237,03 1'19''3
12 10.03 Mariendorf Dogma J. Misiek P. Ostrycharz S 2520 2 750,00 € 3 226,05 1'20''5
13 10.03 Mariendorf Demm Dirac J. Misiek V. Finchuk S 2520 3 425,00 € 1 828,10 1'22''9
14 10.03 Mariendorf Baliverne Buroise J. Misiek V. Gentz S 2540 d 100,00 € 430,14 nm