WYNIKI POWOŻĄCYCH 2013  aktualizacja 31.12.2013
Lp. Powożący I II III IV V bm razem
Kolumna1 Kolumna2 Kolumna3 Kolumna4 Kolumna5 Kolumna6 Kolumna7 Kolumna8 Kolumna9
1 Górniak Wanda 8 9 5 5 6 6 39
2 Miksha Hennadz 8 3 10 6 4 4 35
3 Mateusiak Roman 7 4 1 6 3 9 30
4 Kałuża Wiesław 6 2 4 1 2 8 23
5 Ostrycharz Dominika 5 1 1 0 0 4 11
6 Kuryś Łukasz 4 6 4 1 2 6 23
7 Salivonchyk Taras 3 4 2 3 4 8 24
8 Biernat Jarosław 3 3 1 9 1 4 21
9 Kupczak Agnieszka 3 2 0 2 2 7 16
10 Matkowska Melania 2 4 4 2 1 4 17
11 Bagiński Sylwester 1 4 4 4 4 17 34
12 Bińkowska Dorota 1 4 4 0 1 2 12
13 Serement Andrzej 1 0 1 0 2 4 8
14 Ostrycharz Paweł 1 0 1 0 0 2 4
15 Najderski Andrzej 0 2 1 3 4 3 13
16 Bagiński Filip 0 2 0 1 1 1 5
17 Bończak Maria 0 1 2 3 1 6 13
18 Ostrowska Monika 0 1 0 0 1 0 2
19 Wnorowski Mariusz 0 1 0 1 0 8 10
20 Mazur Jerzy 0 0 3 4 1 16 24
21 Kieniksman Robert 0 0 0 1 2 2 5
22 Żakowski Bartłomiej 0 0 0 0 0 2 2
23 Rakowiecki Andrzej 0 0 0 0 0 1 1
Lp. Powożący I II III IV V bm razem
WYNIKI POWOŻĄCYCH 2013  aktualizacja 31.12.2013